adw. Bartoszko Michał

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończył aplikację sędziowską, obecnie adwokat Izby Opolskiej. Prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Brzegu. Zajmuje się zarówno sprawami cywilnymi (w tym gospodarczymi i pracowniczymi), jak i karnymi.

Doświadczenie zawodowe:

Adwokat Michał Bartoszko ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 2005 roku. Pracę magisterską obronił z zakresu prawa karnego materialnego. Od 2005 do 2008 roku odbywał aplikację sędziowską przy Sądzie Okręgowym w Opolu, a 10 września 2008 r. złożył egzamin sędziowski przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu z jednym z najwyższych wyników w swym okręgu. Jednocześnie, od 2006 r., pracował jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Brzegu. Od 2010 r. prowadzi praktykę adwokacką, najpierw we Wrocławskiej Izbie Adwokackiej, zaś od 19 lipca 2010 r., w Opolskiej Izbie Adwokackiej.

Telefon: 695 919 495
E-mail:
WWW: http://www.adwokat-brzeg.pl

ADRES KANCELARII

ul. Armii Krajowej 4, 49-300 Brzeg
http://slmadwokaci.pl